УДК 34ISSN 2232-7339    e-ISSN 2303-4653
Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Издати бројеви Годишњака

   2010
      година I бр. 1/2010

   2011
      година II бр. 1/2011
      година II бр. 2/2011

   2012
      година III бр. 1/2012
      година III бр. 2/2012

   2013
      година IV бр. 1/2013
      година IV бр. 2/2013

   2014
      година V бр. 1/2014

   2015
      година VI бр. 1/2015

   2016
      година VII бр. 1/2016

   2017
      година VIII бр. 1/2017Издавач
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

За издавача
проф. др Милан Томић

Међународни издавачки савјет
prof. dr Zehra Odyakmaz (Турска)
Andrew Pote, lawyer, LL.B. (Hons) (Енглеска)
prof. dr Lydia N. B. T. Nunes (Бразил)
prof. dr Darko Darovec (Словенија)
prof. dr Joseph Marko (Аустрија)

Главни уредник
проф. др Оливер Антић

Редакција
проф. др Миленко Крећа, проф. др Зоран Стојановић, проф. др Слободан Марковић,
проф. др Милан Томић, проф. др Ранка Рачић, проф. др Дијана Марковић-Бајаловић,
доц. др Горан Марковић

Секретар
виши асс. Димитрије Ћеранић, мр

Радови у часопису подлијежу анонимној рецензији двоје рецензената које одређује Редакција.

Ставови изражени у часопису представљају мишљење аутора и Редакција за њих не преузима одговорност.

Адреса Редакције
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву / Алексе Шантића 3
71420 Пале / тел. 00387 57 226 609 / факс 00387 57 226 892
pravni@teol.net

Лектор и коректор
др Нина Ћеклић

Лектор за енглески језик
мр Нинослава Радић

Припрема
виши асс. Димитрије Ћеранић, мр
EUROPRINT Источно Сарајево

Штампа
EUROPRINT Источно Сарајево

Тираж
300 примјерака

Часопис излази двапут годишње.