УДК 34ISSN 2232-7339    e-ISSN 2303-4653
Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Издати бројеви Годишњака

   2010
      година I бр. 1/2010

   2011
      година II бр. 1/2011
      година II бр. 2/2011

   2012
      година III бр. 1/2012
      година III бр. 2/2012

   2013
      година IV бр. 1/2013
      година IV бр. 2/2013

   2014
      година V бр. 1/2014

   2015
      година VI бр. 1/2015

   2016
      година VII бр. 1/2016

   2017
      година VIII бр. 1/2017


УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

У Годишњаку Правног факултета у Источном Сарајеву објављују се изворни и прегледни научни радови, претходна саопштења, научне полемике, стручни чланци, коментари судских одлука, прилози из међународног научног живота, излагања са научних и стручних скупова, прикази књига и сл., из пера наставника и сарадника Факултета као и осталих научних радника из земље и иностранства. Часопис излази на српском језику и ћирилици, а садржај и резиме чланака преведени су на енглески језик. Радови који нису достављени на српском, објављују се на изворном језику у складу са правописом тог језика, уз навођење садржаја и резимеа чланака на српском односно енглеском језику. Годишњак излази двапут годишње.

Радови се достављају редакцији Годишњака електронском поштом на адресу: pravni@teol.net, или у штампаном и електронском облику, на поштанску адресу: Редакција Годишњака Правног факултета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 3, 71420 Пале.
. . .

ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА

1. Књиге се наводе на сљедећи начин: прво слово имена (послије чега слиједи тачка) и презиме аутора, назив курзивом, мјесто издања курентом – обично, година издања. Ако се наводи и број стране, он се пише без икаквих додатака (попут стр., p., pp., ff., dd. и слично). Послије мјеста издања не ставља се запета. Уколико се наводи и издавач, пише се курентом – обично, прије мјеста издања. Навођење назива издавача није обавезно, али је пожељно.
Примјер: M. Петровић, Наука о финансијама, Савремена администрација, Београд 1994, 35.

Уколико књига има више издања, може се навести број издања у суперскрипту (нпр. 1994).
Уколико се упућује на фусноту, послије броја стране пише се скраћеница „фн.“.
Примјер: М. Петровић, Наука о финансијама, Београд 1994, 35 фн. 3.

Уколико се у књизи помиње више мјеста гдје је издата, наводе се прва два раздвојена цртом.
Примјер: S. Boshammer, Gruppen, Rechte, Gerechtigkeit, Walter de Gruyter, Berlin – New York 2003,
34–38.
. . .