УДК 34ISSN 2232-7339    e-ISSN 2303-4653
Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Издати бројеви Годишњака

   2010
      година I бр. 1/2010

   2011
      година II бр. 1/2011
      година II бр. 2/2011

   2012
      година III бр. 1/2012
      година III бр. 2/2012

   2013
      година IV бр. 1/2013
      година IV бр. 2/2013

   2014
      година V бр. 1/2014

   2015
      година VI бр. 1/2015

   2016
      година VII бр. 1/2016

   2017
      година VIII бр. 1/2017Међународни издавачки савјет
Prof. dr Zehra Odyakmaz, Gazy University, Economical & Administrative Sciences Faculty,
Ankara, Turkish Republic
Andrew Pote, lawyer, LL.B. (Hons), Barrister, England
Prof. dr Lydia N. B. T. Nunes, University of Sao Paolo, Faculty of Law, Sao Paolo, Brasil
Prof. dr Darko Darovec, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper, Slovenija
Prof. dr Joseph Marko, University of Graz, Faculty of Law, Graz, Austria

Главни уредник
Проф. др Оливер Антић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Правни факултет Универзитета у Београду

Редакција
Проф. др Миленко Крећа, Правни факултет Универзитета у Београду;
Проф. др Зоран Стојановић, Правни факултет Универзитета у Београду;
Проф. др Слободан Марковић, Правни факултет Универзитета у Београду;
Проф. др Милан Томић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву;
Проф. др Ранка Рачић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву;
Проф. др Дијана Марковић-Бајаловић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву;
Доц. др Горан Марковић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Секретар
Виши асс. Димитрије Ћеранић, мр, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Лектура и коректура
Др Нина Ћеклић

Лектор за енглески језик
Мр Нинослава Радић