УДК 34ISSN 2232-7339    e-ISSN 2303-4653
Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Издати бројеви Годишњака

   2010
      година I бр. 1/2010

   2011
      година II бр. 1/2011
      година II бр. 2/2011

   2012
      година III бр. 1/2012
      година III бр. 2/2012

   2013
      година IV бр. 1/2013
      година IV бр. 2/2013

   2014
      година V бр. 1/2014

   2015
      година VI бр. 1/2015

   2016
      година VII бр. 1/2016

   2017
      година VIII бр. 1/2017


ГОДИШЊАК бр. 1/2010

НАУЧНИ РАДОВИ

Оливер Антић, Сумрак права
Љубомирка Кркљуш, Савез Српске Војводовине и Троједне краљевине у програмским документима Српског народног покрета 1848–1849. године
Миодраг Симовић, Конституционализација кривичног поступка у контексту новије праксе Врховног суда Сједињених Америчких Држава
Наташа Делић, Кривична дела против правосуђа у светлу измена и допуна из 2009. године
Синиша Варга, Проналасци биљне сорте, животињске расе или битно биолошког поступка за добијање биљке или животиње
Станка Стјепановић, Право супружника на већи удио у заједничкој имовини
Балша Кашћелан, Својеручно завештање у италијанском праву
Свјетлана Ивановић, Право покајања у свјетлу новог Закона о ауторском праву у Босни и Херцеговини
Сања Савић, Правни положај Срба у Независној Држави Хрватској
Мирјана Рољић, Брак са manusom

СТРУЧНИ РАДОВИ

Владимир Чоловић, Примена lex nationalis као тачке везивања у брачним односима са елементом иностраности
Дубравка Хусић, Заштита мањина у оквиру Савјета Европе
Младенка Говедарица, Посебне истражне радње
Радислав Лале, Одмори и одсуства

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

Вања Петровић, Уговор о доживотном издржавању
Сања Тепавчевић, Дипломатске повластице и имунитети