УДК 34ISSN 2232-7339    e-ISSN 2303-4653
Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Издати бројеви Годишњака

   2010
      година I бр. 1/2010

   2011
      година II бр. 1/2011
      година II бр. 2/2011

   2012
      година III бр. 1/2012
      година III бр. 2/2012

   2013
      година IV бр. 1/2013
      година IV бр. 2/2013

   2014
      година V бр. 1/2014

   2015
      година VI бр. 1/2015

   2016
      година VII бр. 1/2016

   2017
      година VIII бр. 1/2017


ГОДИШЊАК бр. 1/2011

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Алекса Милојевић, Зло слободног тржишта
Горан Марковић, Уставноправни положај „Осталих“ у Босни и Херцеговини
Анђела Стојановић, Забрана ретроактивности кривичног закона у пракси Европског суда за људска права
Сања Голијанин, Правна заштита грађана у случају „ћутања управе“
Милица Драгичевић, Одговорност за материјалне недостатке ствари
Драгана Пејић, Вануговорна одговорност за штету у међународном приватном праву

СТРУЧНИ РАДОВИ

Владимир М. Симовић и Марина М. Симовић-Нишевић, Примјена Римског статута Међународног кривичног суда у Босни и Херцеговини и сарадња Босне и Херцеговине са Међународним кривичним судом
Марко Ђого, Успјех земаља у процесу транзиције: теорија, политика и стварност
Младен Ребић, Програм ослобађања односно ублажавања од казне за учеснике картела

ПРИКАЗИ

Миле Дмичић, Горан Марковић: Перспективе партиципативне демократије

СУДСКА ПРАКСА

Милена Симовић, Судска пракса Уставног суда Босне и Херцеговине из области управног права

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

Милош Сикираш и Немања Митровић, Могућност еволуције партијског система у Босни и Херцеговини