УДК 34ISSN 2232-7339    e-ISSN 2303-4653
Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Издати бројеви Годишњака

   2010
      година I бр. 1/2010

   2011
      година II бр. 1/2011
      година II бр. 2/2011

   2012
      година III бр. 1/2012
      година III бр. 2/2012

   2013
      година IV бр. 1/2013
      година IV бр. 2/2013

   2014
      година V бр. 1/2014

   2015
      година VI бр. 1/2015

   2016
      година VII бр. 1/2016

   2017
      година VIII бр. 1/2017


ГОДИШЊАК бр. 2/2011

ИЗВОРНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Станка Стјепановић, Утицај Законоправила Светог Саве на регулисање односа будућих брачних супружника у средњовјековној српској држави
Слободан Панов, Разлози за развод духовног и световног брака у Србији
Наташа Делић, Појам и структура исказа судскопсихолошки аспект

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Ненад Тупеша, Тајна Тела и Крви Христове по Св. Апостолу Павлу у 1. Посланици Коринћанима
Марко Ђого, Стање фундаменталних механизама на којима почивају монетарни системи у БиХ, Србији и Хрватској
Свјетлана Ивановић, Правни поступак за признање европског патента
Ђорђе Мариловић, Електронски потпис у праву Републике Српске

СТРУЧНИ РАДОВИ

Немања Шаренац, Закључивање уговора електронским путем

ПРИКАЗИ

Владимир Симовић, Драган Јовашевић: Малолетничко кривично право

СУДСКА ПРАКСА

Марина Симовић, Судска пракса Уставног суда Босне и Херцеговине

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

Ђорђе Перишић, Међуопштинска сарадња у Републици Српској