УДК 34ISSN 2232-7339    e-ISSN 2303-4653
Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Издати бројеви Годишњака

   2010
      година I бр. 1/2010

   2011
      година II бр. 1/2011
      година II бр. 2/2011

   2012
      година III бр. 1/2012
      година III бр. 2/2012

   2013
      година IV бр. 1/2013
      година IV бр. 2/2013

   2014
      година V бр. 1/2014

   2015
      година VI бр. 1/2015

   2016
      година VII бр. 1/2016

   2017
      година VIII бр. 1/2017ГОДИШЊАК бр. 1/2012

ИЗВОРНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Оливер Антић, Неке напомене о Споразуму о питањима сукцесије
Драган М. Митровић, Гордана Вукадиновић, Идеалистички појам права

НАУЧНА ПОЛЕМИКА

Горан Марковић, Димитрије Ћеранић, (Не)уставност и (не)законитост Уредбе о минимуму процеса рада у образовним установама у Републици Српској

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Миомира Костић, Александар Михајловић, Значај међународних и домаћих докумената и стандарда у превенцији и сузбијању организованог криминала
Здрава Стојановић, Уставноправна рјешења законодавне власти у Србији XIX и с почетка XX вијека
Игор Петковић, Утаја пореза у законодавству Босне и Херцеговине
Радислав Лале, Удаљење радника са рада (суспензија)

СТРУЧНИ РАДОВИ

Татјана Скакавац, Заводске васпитне мере у законодавству Републике Србије и Републике Српске – врсте и карактеристике
Катарина Стајић, Ауторско право у ери дигиталне технологије
Марко Мочевић, Облици испољавања и борба против корупције у Босни и Херцеговини

ПРИКАЗИ

Миле Дмичић, Горан Марковић: Босанскохерцеговачки федерализам

СУДСКА ПРАКСА

Миле Дмичић, Судска пракса Уставног суда Републике Српске

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

Велимир Митровић, Ивана Вукичевић, Особености политичких институција Босне и Херцеговине