УДК 34ISSN 2232-7339    e-ISSN 2303-4653
Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Издати бројеви Годишњака

   2010
      година I бр. 1/2010

   2011
      година II бр. 1/2011
      година II бр. 2/2011

   2012
      година III бр. 1/2012
      година III бр. 2/2012

   2013
      година IV бр. 1/2013
      година IV бр. 2/2013

   2014
      година V бр. 1/2014

   2015
      година VI бр. 1/2015

   2016
      година VII бр. 1/2016

   2017
      година VIII бр. 1/2017ГОДИШЊАК бр. 2/2012

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Бранко Ђерић, Горан Балотић, Предраг Млинаревић, Рефлексије имиџа БиХ на њену економску перспективу
Милица Драгичевић, Уговорна казна
Свјетлана Ивановић, Насљеђивање субјективног ауторског права
Игор Петковић, Нешто о подобности за кривичну одговорност
Радислав Лале, Дисциплинска одговорност радника у радном законодавству Републике Српске
Мирољуб Крунић, Утицај међународних финансијских институција у БиХ на јавни сектор, структуру и политику дуга

СТРУЧНИ РАДОВИ

Вида Вилић, Прогањање путем интернета – ко су извршиоци и жртве?

ПРИКАЗИ

Иван Ивановић, Јован Карановић, Студентска ревија за привредно право: Правни факултет Универзитета у Београду

СУДСКА ПРАКСА

Владимир М. Симовић, Судска пракса Уставног суда Босне и Херцеговине
  
Библиографија радова објављених у Годишњаку Правног факултета у Источном Сарајеву