УДК 34ISSN 2232-7339    e-ISSN 2303-4653
Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Издати бројеви Годишњака

   2010
      година I бр. 1/2010

   2011
      година II бр. 1/2011
      година II бр. 2/2011

   2012
      година III бр. 1/2012
      година III бр. 2/2012

   2013
      година IV бр. 1/2013
      година IV бр. 2/2013

   2014
      година V бр. 1/2014

   2015
      година VI бр. 1/2015

   2016
      година VII бр. 1/2016

   2017
      година VIII бр. 1/2017ГОДИШЊАК бр. 1/2013

ИЗВОРНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Наташа Делић, Кривична дела против правног саобраћаја у Кривичном законику Србије

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Драган Јовашевић, Марина М. Симовић, Неподобан покушај у савременом кривичном законодавству
Игор Петковић, Законодавни експресионизам или експериментализам (од реформе кривичног законодавства 2003. године до данас)
Синиша Божић, Прописана већина гласова на скупштинама акционара привредних друштава у функцији заштите права мањинских акционара
Аднан Тулић, Институт условног отпуста у кривичном законодавству у БиХ – pro et contra

СТРУЧНИ РАДОВИ

Нада Вукоје, Добре и рђаве стране форме уговора
Мишо Крстовић, Заштита дјеце од употребе дрога
Драгољуб Рељић, Насиље над женама

ПРИКАЗИ

Миодраг Н. Симовић, Драган Јовашевић, Практикум за кривично право, Општи део

СУДСКА ПРАКСА

Милена Симовић, Судска пракса Уставног суда Босне и Херцеговине