УДК 34ISSN 2232-7339    e-ISSN 2303-4653
Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Издати бројеви Годишњака

   2010
      година I бр. 1/2010

   2011
      година II бр. 1/2011
      година II бр. 2/2011

   2012
      година III бр. 1/2012
      година III бр. 2/2012

   2013
      година IV бр. 1/2013
      година IV бр. 2/2013

   2014
      година V бр. 1/2014

   2015
      година VI бр. 1/2015

   2016
      година VII бр. 1/2016

   2017
      година VIII бр. 1/2017ГОДИШЊАК бр. 2/2013

ИЗВОРНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Зоран Стојановић, Начело кривице и одговорност саучесника
Балша Кашћелан, Лобистичка делатност и неке специфичности уговора о лобирању

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Ђорђе Мариловић, Посебности фискалнх односа у сложеним државама – примјер Босне и Херцеговине

СТРУЧНИ РАДОВИ

Драган Јовашевић, Владимир М. Симовић, Систем извршења казне затвора у Републици Српској
Александра Вуковић, Партиципација жена у представничким органима у Босни и Херцеговини
Блаже Крчински, Организација и надлежност Уставног суда у Републици Македонији – критички осврт
Драгољуб Рељић, Насиље над старијим лицима у Босни и Херцеговини

ПРИКАЗИ

Миодраг Симовић, Тадија Бубаловић и Незир Пивић, Кривично процесно право, Посебни дио

СУДСКА ПРАКСА

Милена Симовић, Судска пракса Уставног суда Босне и Херцеговине