УДК 34ISSN 2232-7339    e-ISSN 2303-4653
Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Издати бројеви Годишњака

   2010
      година I бр. 1/2010

   2011
      година II бр. 1/2011
      година II бр. 2/2011

   2012
      година III бр. 1/2012
      година III бр. 2/2012

   2013
      година IV бр. 1/2013
      година IV бр. 2/2013

   2014
      година V бр. 1/2014

   2015
      година VI бр. 1/2015

   2016
      година VII бр. 1/2016

   2017
      година VIII бр. 1/2017ГОДИШЊАК бр. 1/2017

ИЗВОРНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Драган Гоцевски, Склоност гласача клијентелизму у Републици Македонији
Димитрије Ћеранић, Свјетлана Ивановић, Насљеђивање ауторског права у Републици Српској

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Миодраг Н. Симовић, Драган Јовашевић, Сузбијање корупције у међународном кривичном праву
Џенета Омердић, Борис Крешић, Мелиха Џаферовић, Уставносудска заштита људских права и темељних слобода у Босни и Херцеговини: предмет АП 369/10
Срђан Радмановић, Правно регулисање односа државе и цркве у Босни и Херцеговини и начело лаицитета
Брано Хаџи Стевић, Питање суверености Босне и Херцеговине с обзиром на овлашћења високог представника
In memoriam Проф. др Вера Чучковић (1933–2017)

ПРИКАЗИ

Владимир М. Симовић, Драган Јовашевић, Љубинко Митровић, Вељко Икановић: Кривично право Републике Српске - Посебни дио

СУДСКА ПРАКСА

Владимир М. Симовић, Судска пракса Уставног суда Босне и Херцеговине

ХРОНИКА ДОГАЂАЈА

Хроника догађаја 2017. године на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву